100% ÚSPECH | GARANCIA VRATENIA PENAZI | EXPRESNÁ ZÁSIELKA

Všeobecné obchodné a používateľské podmienky

Tieto predajné podmienky sú uzatvárané jednej strane spoločnosťou Stop Mole LLC s akciovým kapitálom 100 000 USD, so sídlom na adrese 800 N King Street, Suite 304 1011, Wilmington, DE 19801, Spojené štáty, zapísanou v Obchodnom registri štátu Delaware pod číslom 2530981, prevádzkujúcou internetovú stránku, a na druhej strane akoukoľvek právnickou osobou, ktorá chce uskutočniť nákup cez túto internetovú stránku, ďalej len "kupujúci".

Článok 1. Predmet

Tieto predajné podmienky majú na cieľ definovať zmluvné vzťahy medzi spoločnosťou Stop Mole LLC a kupujúcim a podmienky, ktoré sa vzťahujú na akýkoľvek nákup uskutočnený prostredníctvom tejto internetovej stránky. Kúpa produktu prostredníctvom tejto stránky predpokladá bezvýhradné prijatie týchto predajných podmienok kupujúcim, ktorý uznáva, že si ich pred nákupom preštudoval. Pred každou transakciou kupujúci vyhlasuje, že nákup produktov na internetovej stránke súvisí priamo s jeho podnikateľskou činnosťou, že je registrovaný na DPH a má plnú právnu spôsobilosť, ktorá mu umožňuje zaviazať sa k týmto všeobecným obchodným podmienkam.

Spoločnosť Stop Mole LLC si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto predajné podmienky, aby dodržala akékoľvek nové predpisy alebo s cieľom zlepšiť používanie svojej stránky. Platné podmienky budú tie, ktoré sú platné v deň objednávky kupujúceho.

Článok 2. Produkty

Nabízané produkty sú tie, ktoré sú uvedené na internetovej stránke spoločnosti Stop Mole LLC v rámci dostupných zásob. Spoločnosť Stop Mole LLC si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť sortiment produktov. Každý produkt je prezentovaný na internetovej stránke vo forme popisu obsahujúceho jeho hlavné technické charakteristiky (objem, použitie, zloženie...). Fotografie sú čo najvernejšie, ale nesú žiadnu záväznosť pre predávajúceho. Predaj produktov prezentovaných na internetovej stránke je určený všetkým kupujúcim s trvalým pobytom v krajinách, ktoré plne umožňujú vstup takýchto produktov na svoje územie.

Článok 3. Ceny

Ceny uvedené v katalógu internetovej stránky sú ceny v miestnej mene vrátane všetkých daní. Spoločnosť Stop Mole LLC si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť svoje ceny, pričom je však uznávané, že cena uvedená v katalógu v deň objednávky bude jediná, ktorá bude platná pre kupujúceho. Uvedené ceny nezahŕňajú dodatočné náklady na dodanie, ktoré sa fakturujú navyše k cene zakúpených produktov a sú vypočítané na základe celkovej hmotnosti objednávky.

Článok 4. Objednávka a platobné podmienky

Pred každou objednávkou má kupujúci možnosť vytvoriť si účet. Sekcia na vytvorenie účtu je prístupná priamo z bočného menu. Pri každej návšteve, ak chce kupujúci uskutočniť objednávku alebo zobraziť svoj účet (stav objednávok, profil...), musí sa prihlásiť pomocou týchto informácií. Spoločnosť Stop Mole LLC ponúka kupujúcemu možnosť objednať a zaplatiť za produkty v niekoľkých krokoch, s možnosťou výberu z 3 platobných možností :

Platba bankovým prevodom : Kupujúci musí kontaktovať spoločnosť Stop Mole LLC e-mailom na vyhotovenie cenovej ponuky. Musí uviesť produkty, ktoré chce objednať, dopravcu, ktorého chce vybrať, svoj e-mail a telefónne číslo, ako aj dodaciu a fakturačnú adresu. Po odoslaní svojej žiadosti dostane cenovú ponuku s kontaktnými údajmi spoločnosti Stop Mole. Prevod musí byť uskutočnený do 30 dní a celková suma musí byť pripsaná na účet spoločnosti Stop Mole LLC bez akýchkoľvek bankových poplatkov. Kupujúci je povinný uhradiť všetky bankové poplatky spojené s prevodom. Až potom, ako suma dorazí na účet spoločnosti Stop Mole, bude objednávka spracovaná.

Bezpečná platba kartou (cez systém Stripe) : Kupujúci si vyberie produkty, ktoré chce objednať v "nákupnom košíku", upraví ak je potrebné (množstvo, referencie...), skontroluje dodaciu adresu alebo zadá novú. Potom sa vypočíta a predloží kupujúcemu poštovné, ako aj meno prepravcu a odhadovaný dodací termín. Potom kupujúci prejde na platbu. Nakoniec bude kupujúci presmerovaný na zabezpečené rozhranie Stripe, aby bezpečne zadal údaje o svojej kreditnej karte. Ak je platba akceptovaná, objednávka sa zaznamená a zmluva je definitívne uzatvorená. Platba kartou je nezvratná.

Potvrdenie objednávky znamená akceptáciu týchto predajných podmienok, uznanie, že si kupujúci pred objednávkou preštudoval všetky podmienky a vzdanie sa vlastných nákupných podmienok. Všetky poskytnuté údaje a zaznamenané potvrdenia budú považované za dôkaz transakcie. Ak má kupujúci e-mailovú adresu a uvedie ju vo svojom objednávacom formulári, spoločnosť Stop Mole LLC mu pošle e-mailom potvrdenie o zaregistrovaní jeho objednávky.

Ak chce kupujúci kontaktovať spoločnosť Stop Mole, môže tak urobiť buď písomne na adrese : Stop Mole LLC, 800 N King Street, Suite 304 1011, Wilmington, DE 19801, Spojené štáty, alebo e-mailom na adrese : contact@stopmole.co

Článok 5. Zadržanie vlastníctva

Spoločnosť Stop Mole LLC si vyhradzuje úplné vlastníctvo predaných produktov až do úplného inkasa ceny vrátane hlavnej sumy, nákladov a daní.

Článok 6. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má lehotu tridsať pracovných dní od doručenia svojej objednávky na uplatnenie svojho práva na odstúpenie od zmluvy a tak vrátiť produkt predávajúcemu na výmenu alebo vrátenie peňazí bez sankcií.

Článok 7. Dodanie

Dodávky sa uskutočňujú na adrese uvedenej v objednávacom formulári, ktorá môže byť len v dohodnutej geografickej oblasti. Objednávky sú vybavené prepravcom zvoleným pri objednávke, doručenie je sledované a bez podpisu. Dodacie lehoty sú uvedené len informatívne; ak tieto prekročia tridsať dní odo dňa objednávky, kúpna zmluva môže byť zrušená a kupujúci bude vrátený. Spoločnosť Stop Mole LLC zašle e-mailom kupujúcemu číslo sledovania jeho balíka. Kupujúci je doručený na svoju adresu kuriérom. V prípade neprítomnosti kupujúceho obdrží oznámenie o pokuse o doručenie od svojho doručovateľa, čo mu umožní preprogramovať dodanie objednaných produktov po dobu určenú dodacími službami. Riziká spojené s prepravou nesie kupujúci od momentu, keď položky opustia priestory spoločnosti Stop Mole. Kupujúci je povinný skontrolovať spolu s doručovateľom balenie tovaru a jeho obsah pri dodaní. V prípade škody počas prepravy musí byť každá námietka podaná voči prepravcovi do troch dní odo dňa doručenia.

Článok 8. Záruka

Všetky produkty dodávané spoločnosťou Stop Mole LLC majú záruku. V prípade nesúladu s predaným produktom ho možno vrátiť spoločnosti Stop Mole, ktorá ho prevezme, vymení alebo vráti peniaze. Všetky reklamácie, žiadosti o výmenu alebo vrátenie peňazí musia byť doručené poštou na nasledujúcu adresu : Stop Mole LLC, 800 N King Street, Suite 304 1011, Wilmington, DE 19801, Spojené štáty, do tridsať dní po dodaní.

Článok 9. Zodpovednosť

Spoločnosť Stop Mole LLC pri predaji na diaľku nesie iba povinnosť starať sa o záujmy svojich zákazníkov. Jej zodpovednosť nemôže byť uplatnená za škodu spôsobenú používaním internetu, ako sú strata údajov, neoprávnený prístup, vírusy, prerušenie služieb alebo iné neúmyselné problémy.

Článok 10. Duševné vlastníctvo

Všetky prvky internetovej stránky sú a zostávajú intelektuálnym vlastníctvom a výhradným majetkom spoločnosti Stop Mole LLC. Nikto nie je oprávnený reprodukovať, využívať alebo používať akýmkoľvek spôsobom, aj čiastočne, žiadne prvky stránky, či už vo forme fotografie, loga, vizuálu alebo textu.

Článok 11. Osobné údaje

Spoločnosť Stop Mole LLC sa zaväzuje chrániť dôvernosť informácií poskytnutých kupujúcim, ktoré by mohol odovzdať pri využívaní určitých služieb. Používateľ má právo na prístup k údajom, ich úpravu a vymazanie. Môže to urobiť kedykoľvek poštou na nasledujúcu adresu : Stop Mole LLC, 16192 Coastal Highway, Lewes, DE 19958, Spojené štáty.

Článok 12. Riešenie sporov

Tieto vzdialené predajné podmienky podliehajú platnej legislatíve Spojených štátov. Pre všetky spory alebo konflikty bude právomocným súdom Wilmington.

Článok 13. Kontaktné údaje

Stop Mole LLC
800 N King Street
Suite 304 1011
Wilmington, DE 19801
Spojené štáty